ژوستینین (امپراتور روم) باور دارد که در خون سربازان ایرانی ماده‌ای وجود دارد

🔹«پروکوپیوس» مورخ رومی در کتاب “تاریخ جنگ‌ها” در بخش جنگ‌های ایران و روم چنین می‌نویسد:

«گرچه مطلبی که می‌خواهم بگویم، به سود ما رومیان نیست و باعث تضعیف روحیه سربازان ما می‌شود، اما باید حقیقت را گفت. ژوستینین (امپراتور روم) باور دارد که در خون سربازان ایرانی ماده‌ای وجود دارد

که باعث می‌شود ترس نداشته باشند و بی‌باک و مغرور باشند. سربازان ایرانی اگر هم اسیر شوند برخلاف دیگر ملت‌ها، در برابر فاتح زانو نمی‌زنند و اظهار عجز و التماس نمی‌کنند. با زور نمی‌شود اسیر ایرانی را به بیگاری وادار کرد و یا با شکنجه، غرور و شخصیتش را شکست.

من نمیدانم ایران چه آب و خاکی دارد که بذر میهن‌پرستی را در جان مردمش پرورش می‌دهد»