کلیپ بیان خاطرات طنز راوی کتاب دوشکاچی آقای احمدی با اجرای آقای کرم امیری

خاطراتی طنز از راوی کتاب دوشکاچی  آقای علی حسن احمدی که در مورخه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ در برنامه افلاکیان با اجرای آقای کرم امیری از شبکه استانی زاگرس، سیمای مرکز کرمانشاه پخش شده است.