تناقض مستند در گفتار مولوی عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان

عبدالحمید : اربعین برای امام حسین (ع) رو قبول نداریم و برای پدرمون هم سیاه نمیپوشیم و بیشتر از ۳ روز عزاداری نمی‌کنیم! اهل‌سنت هم نباید برن اربعین و مجالس عزای امام حسین و اصلا این وحدت ایجاد نمیکنه!
عبدالحمید : ممنون از همه که چهلم کشتگان بلوچستان رو تسلیت گفتید! این وحدت ایجاد میکنه!