جهاد تبیین و خصوصیان این فریضه مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب وحجت الاسلام رفیعی