کارِ دشواریست پایان آوردن خری که به مکانی رسیده که جایگاهش نیست

کارِ دشواریست؛ پایان آوردن خری که به مکانی رسیده که جایگاهش نیست.

مثل خیلی از سلبریتیهای وطن فروش ( سینمایی، سیاسیون ورشکسته، مجری، ورزشکار، که پفکی گنده شدند از بیت المال این ملت آنوقت بدبختها به خدای رنگین کمان و مسیح علینژاد پناه می برند)

 

دیدگاهتان را بنویسید