چرا سعید جلیلی را باید یک سرمایه دانست

سرمایه بزرگ!!

اکنون آقای دکتر سعید جلیلی دارای یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. اینجا یک تفاوت اساسی و معنا دار وجود دارد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر به ایشان به دور از هیجانات زودگذر سیاسی و قومیتی و مذهبی رای داده اند. در واقع به فکر و اندیشه و برنامه های وی رای داده اند. رقیب وی از چنین سرمایه ای بی بهره است.

جلیلی آرای ۴ میلیونی خود در سال ۹۲ را به حدود ۱۴ میلیون افزایش داده است. این سرمایه در آینده بیشتر خواهد شد،وقتی که عملکرد رقیبش به دور از هیجانات سیاسی زودگذر در معرض دید مردم قرار بگیرد. آقای جلیلی ازین ظرفیت عظیم باید با برنامه ریزی دقیق ، برای رشد و توسعه جبهه انقلاب و افزایش بلوغ سیاسی مردم بهره ببرد.

رئیس‌جمهور نهم ایران کیست؟

پس از شهادت هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ بین آقایان پزشکیان و قالیباف و جلیلی و پورمحمد و قاضی زاده هاشمی برگزار گردید ، چون هیچ کدام از نامزدهای مذکور اکثریت مطلق آرا را بدست نیاوردند،لذا انتخابات به دور دوم کشیده شد.

پس از برگزاری مرحله دوم در روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ از مجموع آرا شمارش شده ۳۰.۵۳۰.۱۵۷ رای پزشکیان: ۱۶.۳۸۴۴۰۳ رای به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

سعید جلیلی هم ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رأی کسب تمود.

بر این اساس، مسعود پزشکیان توانست رای اعتماد ۵۳.۶ درصد از رای‌دهندگان را از آن خود کند. جلیلی نیز ۴۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.