تحلیلی از نا آرامی ها و اغتشاشات ایران که به جنگ نیابتی تفسیر شده است

نشریه بلک‌لیستدنیوز نا آرامی های ایران را به یک جنگ نیابتی رخ داده علیه ایران تشبیه کرده است.
ایران با سوریه و لیبی فرق دارد پس تداوم این جنگ می تواند به یک فاجعه منجر شود و ایران ممکن است این نبرد نیابتی را به جنگی مستقیم تبدیل کند.
اگر جهان برایمان مهم است؛ به نفعمان است که نا آرامی در ایران خاتمه پیدا کند.
شننامه قسمت ۱۰۹۷

تیتراژ پایانی اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ و معرفی نقش آفرینان این فتنه

سلبریتی‌ها از طریق همین نظام معروفیت کسب کرده‌اند اما حالا برخی به این معروفیت و مشهوریت و ثروتی که بدست آورده بودند مغرور شده و تصور می کردند می توانند رهبری را بر عهده گیرند و سلبریتی‌هایی مانند علی کریمی و مهران مدیری علی دایی و …حالا به بهای دریافت پول و یا اقامت ویا ..جزو لیدران اصلی دشمن برای آشوب‌های خیابانی شدند و خسارت‌های جانی و مالی بسیاری و اموال عمومی و خصوصی به کشور تحمیل کردند.