دو ستون انقلاب شامل رزمندگان سال ۱۳۶۰و تشییع شهید گمنام سال ۱۴۰۱ در یک قاب

دو ستون انقلاب در یک قاب اولی سال ۱۳۶۰ رزمندگان اسلام در جبهه غرب ایران و  دومی سال ۱۴۰۱ تشییع شهید گمنام پردنجان، چهارمحال و بختیاری.