بدون تعارف با شهید زنده سردار سرتیپ پاسدار حاج علی فضلی

علی فضلی (زاده ۱۳۴۰ تویسرکان)در سال ۱۳۵۸ به عضویت سپاه در آمد.
وی پس از انجام یک دوره شیمی‌درمانی، روز نوزدهم آذر ۱۴۰۱ در یکی از بیمارستان‌های تهران مورد عمل پیوند مغز استخوان قرار گرفت.