«بیوتروریسم» و «تروریسم لیزری» چیست

نگاهی به تهاجمات بیولوژیک در حوزه امنیتی، حملات لیزری و آینده آن برای استفاده گروه‌های تروریستی، این نکته را روشن می‌کند که باید تدابیر پیشگیرانه‌ای در مقابل بکارگیری چنین ترفندهایی از سوی گروه‌های تروریستی اعمال کرد.

ادامه خواندن «بیوتروریسم» و «تروریسم لیزری» چیست