روایت خلبان عابدی کارشناس تیم حقیقت‌یاب از حادثه طبس

امیر سرتیپ خلبان بازنشسته و جانباز محمد کریم عابدی نماینده مردم طبس در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از وقوع این حادثه به عنوان کارشناس تیم حقیقت‌یاب حادثه مذکور تعیین شده بود، تحقیقات و بررسی‌های زیادی را پیرامون این اقدام و این اتفاق صورت داده و اطلاعات زیادی را در این باره در اختیار دارد.

این خلبان بازنشسته مطالب مهمی را در مورد این موضوع تشریح کرده است که در زیر شرح صحبت‌ها و روایت وی را که در مجلس هشتم نیز عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود، از این اتفاق را می‌خوانیم:

روایت کارشناس تیم حقیقت‌یاب حادثه طبس از روزی که رئیس جمهور آمریکا به گریه افتاد

ادامه خواندن روایت خلبان عابدی کارشناس تیم حقیقت‌یاب از حادثه طبس