رئیس‌جمهور نهم ایران کیست؟

پس از شهادت هشتمین رئیس جمهور اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی در اردیبهشت ۱۴۰۳ ، انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه ۸ تیر ۱۴۰۳ بین آقایان پزشکیان و قالیباف و جلیلی و پورمحمد و قاضی زاده هاشمی برگزار گردید ، چون هیچ کدام از نامزدهای مذکور اکثریت مطلق آرا را بدست نیاوردند،لذا انتخابات به دور دوم کشیده شد.

پس از برگزاری مرحله دوم در روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ از مجموع آرا شمارش شده ۳۰.۵۳۰.۱۵۷ رای پزشکیان: ۱۶.۳۸۴۴۰۳ رای به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

سعید جلیلی هم ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۱۷۹ رأی کسب تمود.

بر این اساس، مسعود پزشکیان توانست رای اعتماد ۵۳.۶ درصد از رای‌دهندگان را از آن خود کند. جلیلی نیز ۴۴ درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

دیدار تاریا کرونبرک از پارلمانی اروپا با هاشمی که بی احترامی به آقای هاشمی نمود

یاد آوری به بعضی ها که حافظه تاریخی ندارند یا خود را به نادانی می زنند.
زن تاثیرگذار فقط خانم تاریا کرونبرک سرپرست هیئت پارلمانی اروپا در ملاقات با هاشمی رفسنجانی احترامی برای هاشمی قائل نشد!
اگر با آقای رئیسی همچو رفتاری شودچه تعبیرها و تفسیرهایی خواهند کرد.