داستان تهدید شیرین نخستین پادشاه زن ایران پس از اسلام توسط سلطان محمود

“شیرین” ملقب به “ام رستم” دختر رستم بن شروین از سپهبدان خانان باوند در مازندران و همسر فخرالدوله دیلمی(۳۸۷ق. ـ ۳۶۶ق.) که پس از مرگ همسر به پادشاهی رسید. او اولین پادشاه زن ایرانی پس از ورود اسلام بود. او بر مازندران و گیلان ، ری ، همدان و اصفهان حکم می راند .
به او خبر دادند سواری از سوی پس از اسلام آمده است.

ادامه خواندن داستان تهدید شیرین نخستین پادشاه زن ایران پس از اسلام توسط سلطان محمود