حکایت چاه چهل دختران فهرج یزد و جواب به شبهه

شبهه
زمانی که اعراب شهرها را تصرف میکردند و دختران ایرانی را اموال خود می دانستند قبل از آنکه به شهر فهرج یزد هجوم آوردند دختران این شهر تصمیم گرفتند جان دهند داد تا دست اعراب به آنها نرسد این روی خود را یکی پس از دیگری داخل این چاه انداختند که این مورد درست نبست چون چای دفن زن مسلمانان است که برای رهایی از دست زرتشتی ها خود را به این چاه انداخته اند.

جهت اثبات این واقعه تاریخی روی ادامه خواندن کلیک کنید.

ادامه خواندن حکایت چاه چهل دختران فهرج یزد و جواب به شبهه

پاسخ به چند شبهه درباره شهدای گمنام

چقدر شهید گمنام داریم که هنوز دارن تشییع میشن؟
چرا آزمایش DNA نمیگیرن ازشون که گمنام نمونن؟

ادامه خواندن پاسخ به چند شبهه درباره شهدای گمنام