آهنگ ‹‹ می گذرد کاروان ›› با صدای استاد شهرام ناظری

می گذرد کاروان رویِ گلِ ارغوان
قافله سالار آن سروِ شهید جوان
در غمِ این عاشقان چشمِ فلک خون فشان
داغِ جدایی به دل آتشِ حسرت به جان
خورشیدی تابیدی ای شهید
در دل ها جاویدی ای شهید
میگرید در سوگت آسمان
میسوزد از داغت شمعِ جان
چون رویَد لاله از خاکِ تو
یاد آرم وضع جان پاکِ تو
بنگر چون شد دل ها خون شد زین آتش ها
از موجِ خون شد لاله گون دشت و صحرا
زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما
از این ماتم خون میگِریَم
ای یاران ای یاران سوزم از داغ غمی
داغ ظلم و ستمی خون هر جانباز میدهد آواز
جان فدای وطنم خاک ایران کفنم

آهنگ زیبای عاشقان سرمست از استاد شهرام ناظری