مستند یک حرف بس است درپاسخ به فیلم دو کلمه حرف حساب پاسخ به شبهات فاطمیه

مستند دیدنی ۳۰ روز قرنطینه ووهان چین

قرنطینه استان هوبی و شهر ووهان در کشور چین بدون شک یکی از نقاط عطف مداخلات دولتی در پیشگیری از شیوع یک بیماری (کرونا) است. در این مستند ۳۰ دقیقه ای از شبکه CGTN درباره قرنطینه ووهان و آنچه بر این شهر گذشت اطلاعات جالبی را کسب خواهید کرد.