نمودار موارد فوت بر اثر ابتلا به کرونا در شهرستان های استان کرمانشاه تا ۵ اردیبهشت ۹۹