واکنش خزعلی به حواشی کلیپ پخش شده و شائبه “لب زدن”

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، درباره حواشی کلیپ پخش شده از وی با صدای مترجم و شائبه “لب زدن” وی گفت: فیلم ارسال شده ما به سازمان ملل به زبان فارسی بود اما از سازمان ملل ایمیل فرستادند که نمی‌توانیم این ویدئو را با دو صدا پخش کنیم و باید صدای فارسی حذف شود و ما مجبور شدیم صدای فارسی را حذف کنیم.

 

ادامه خواندن واکنش خزعلی به حواشی کلیپ پخش شده و شائبه “لب زدن”