جواب دندان شکن بازیکن فلسطین به اشتباه بزرگ کواکبیان

 اظهارنظر عجیب کواکبیان نماینده علوم سیاسی خوانده  اصلاح‌طلب مجلس در خصوص یک توئیت، برای مخاطبان فضای مجازی تعجب برانگیز شد.اما جالب‌تر از او، همراهی غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی دیگر نماینده به اصطلاح مستقل و در واقع متمایل به اصلاح‌طلبان مجلس بود.

در مورد ورزشکار فلسطینی و حمایت او از تیم های عربی و واکنش کواکبیان به این اقدام و جواب دندانشکن ورزشکار فلسطینی در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن جواب دندان شکن بازیکن فلسطین به اشتباه بزرگ کواکبیان

ریشۀ ضرب المثل “زیرآب زدن”

زیرآب، در خانه های قدیمی ‌تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب، تصفیه شده نبود معنی داشت.
زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب، آن را باز می‌کردند. این زیرآب به چاهی راه داشت و روش باز کردن زیرآب این بود که کسی درون حوض می ‌رفت و زیرآب را باز می ‌کرد، تا لجن ته حوض از زیرآب به چاه برود و آب پاکیزه شود.
در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند، برای اینکه به او ضربه بزنند زیرآب حوض خانه اش را باز می ‌کردند تا همه آب تمیزی را که در حوض دارد از دست بدهد.
صاحب خانه وقتی خبردار می ‌شد خیلی ناراحت می ‌شد و چون بی آب می ‌ماند. به دوستانش می ‌گفت: زیرآبم را زده اند…!