گفگوی نعمت احمدی حقوقدان اصلاح‌طلب با سایت «مشرق»

دل‌پری از برخی همکارانش دارد. می‌گویدآن‌ها مرا به خاطر مواضعم مسخره می‌کنند! بسیاری از روایت‌های او از باند شیرین عبادی قابل‌انتشار نبوده و چند بار تأکید می‌کند که برای بیان آن‌ها نیاز به زمان بیشتر دارد. می‌گوید کم‌کاری برخی وکلا باعث شد افرادی چون شادی صدر و شیرین عبادی در خارج از کشور رشد کرده و صدای نامشروع حقوق بشر شوند. نعمت احمدی را بسیاری از اهل سیاست به‌خوبی می‌شناسند. این وکیل قدیمی و اصلاح‌طلب سال‌ها با اعضای شبکه موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر عبادی در ارتباط بوده و  جنس آن‌ها را می‌شناسد.

 او در بعدازظهر یک روز پاییزی و هم‌زمان با برگزاری دادگاه نمایشی آبان۹۸ در لندن به گفتگو با «مشرق» پرداخته و پرده از چهره واقعی برخی دلال‌های حقوق بشری در خارج از کشور برمی‌دارد.

ادامه خواندن گفگوی نعمت احمدی حقوقدان اصلاح‌طلب با سایت «مشرق»

خداوند متعال از ما چه می پرسد؟؟!!!

۱-خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟
۲-خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟
۳خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

بقیه در ادامه بخوانید…..

ادامه خواندن خداوند متعال از ما چه می پرسد؟؟!!!

ریشۀ ضرب المثل پایش را اندازۀ گلیمش دراز کرده

روزی شاه عباس از راهی می گذشت. درویشی را دید که روی گلیم خود خوابیده است و چنان خود را جمع کرده که به اندازه ی گلیم خود درآمده. شاه دستور داد یک مشت سکه به درویش دادند. درویش شرح ماجرا را برای دوستان خود گفت. در میان آن جمع درویشی بود که به فکر افتاد او هم از انعام شاه نصیبی ببرد.

ادامه خواندن ریشۀ ضرب المثل پایش را اندازۀ گلیمش دراز کرده

تفاوت انسان بودن و آدم بودن

            آدم‌ها!زندگی می‌کنند!!  انسان‌ها!  زیبا زندگی می کنند!!.
آدم‌ها!  می شنوند!!   انسانها! گوش می دهند!!.
آدم‌ها! می بینند!  نسانها! عاشقانه نگاه می کنند!!

ادامه خواندن تفاوت انسان بودن و آدم بودن

دزدی فقط بالا رفتن از دیوار مردم نیست

وقتی پزشکی برای «نفع رساندن» به همکار و رفیق رادیولوژیست خود، بیمار بی خبر از همه جا را به او حواله می کند،این دزدی است.
وقتی راننده تاکسی مسافر شهرستانی ناآشنا را در شهر دور خودش می چرخاند و دو برابر کرایه می گیرد،این دزدی است.

ادامه خواندن دزدی فقط بالا رفتن از دیوار مردم نیست