تصاویر شهدا و رزمندگان کرمانشاهی از زمان دفاع مقدس قسمت سوم

قدردانی سوریه از کمک‌های ایران برای زلزله

محمد عرفان معاون وزیر حمل و نقل سوریه همزمان با ورود هواپیمای حامل کمک‌های انساندوستانه ایران به فرودگاه دمشق از اهتمام و پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله زدگان سوریه قدردانی کرد.

زلزله حین برگزاری جلسه هماهنگی با حضور وزیر حمل و نقل ترکیه

حین برگزاری جلسه هماهنگی با حضور وزیر حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه در شهر آدیامان زلزله این جلسه را بهم ریخت و مسئولین به گوشه ای امن پناه بردند.