سیل در پاکستان و پناه بردن عنکبوتها به درختان و تنیدن تار

در پی جاری شدن سیل در پاکستان، میلیون‌ها عنکبوت به درختان پناه آوردند تا از جریان سیل در امان بمانند. آنها در میان شاخه‌های درختان اقدام به تنیدن تار کردند و در نتیجه درختان منطقه به پیله‌هایی بزرگ تبدیل شده‌اند. همچنین محلی‌ها گزارش می‌کنند پس از این اتفاق، تعداد حشرات به دلیل گیر افتادن آنها در تارهای عنکبوت کاهش یافته است. نکته مثبت دیگر در این ماجرا کاهش خطر ابتلا به مالاریا است زیرا پشه‌های ناقل این بیماری در تارهای عنکبوت گرفتار می‌شوند.

ویژه شهادت امام محمد باقر(ع)

 خـاک بـقـیـعـت دل جــــلا            ای یـــادگـــار کـــربـــلا
   قـدرش فـزون تـر از طـلا             ای یــــادگـــار کــربـــــلا
شمعی شـدی در زنـدگـی             روشن نمودی سوخـتی
 غــم هـا کـشـیـدی از بــلا            ای یــــادگــــار کـــربـــلا

شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم ۲۵ مرداد ۹۷

شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم «وزیران میلیاردی، زالوی این نظامند»، «ملت ما نجیب است، وزیر به فکر جیب است»، «رهبر با درایت، دولت بی‌کفایت»، «برجامیان برگردید، مطیع رهبر گردید»، «محصل انگلیس، مذاکره کلید نیست»، «نه برجام نه ۲۰۳۰، لعنت به انگلیسی»، «سؤال از مسئولان وظیفه مجلس است، تمرد از قوانین شیوه هر ناکس است»، «این گفته امام است، مذاکره حرام است»، «دروغ میگن جنگ می‌شه، فریب می‌دن همیشه»، «بنی‌صدرها همیشه فرصت فرار ندارند» و «طلبکار علی شدند، آن‌ها که خود ابوموسی اشعری را انتخاب کردند». این‌ها ازجمله شعارهایی است که روی پلاکاردها به دستان روحانیون در مدرسه فیضیه بالا رفت.

**شعاری که جنجال‌آفرین شد
اما پلاکاردی که یکی از طلاب بالای سر خود گرفته بود بیش از سایر شعارها جنجال‌آفرین و برای برگزارکننده این مراسم حاشیه‌ساز شد. «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت»،

http://akharinkhabar.com/Pages/News.aspx?id=4519473