روایتی تکان‌دهنده از حرمسرای قذافی

هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد. او فقط به بدنم تعرض نکرد بلکه روحم را نیز با دشنه‌ای سوراخ کرد. آن دشنه هرگز بیرون نیامد. همان‌جا ساکن و بی‌….

ادامه خواندن روایتی تکان‌دهنده از حرمسرای قذافی

مسئله هدفمندی یارانه ها مانند عدالت گربه است

دو موش سر تقسیم پنیری دچار اختلاف شدند و نزد گربه ای رفتند تا با استفاده از ترازویی که داشت، پنیر را به طور مساوی بین آنها تقسیم کند. گربه پنیر را به نحوی تقسیم کرد که یک تکه سنگین تر از تکه بعدی شد. پس از تکه سنگین مقداری جدا کرد و خورد. این بار تکه بعدی سنگین گردید.و….

ادامه خواندن مسئله هدفمندی یارانه ها مانند عدالت گربه است