شوخی و طنز در مورد آقایان

۱– چرا مردها دارای وجدان پاکی هستند؟به این دلیل که هیچ گاه از آن استفاده نمی کنند.

۲- چرا مردها همیشه خوشحالند؟چون آدم های بی خیال فقط می خندند.

۳- چرا روانکاوی مردها خیلی سریع تر نسبت به خانم ها انجام می پذیرد؟زیرا هنگامیکه زمان بازگشت به دوران کودکی فرا می رسد، مردها همان جا قرار دارند.

ادامه خواندن شوخی و طنز در مورد آقایان

اکثر این ۳۸ سال،حکومت را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند

لیست عده ای از تربیت شدگان دانشگاههای غرب که اکثر۳۸این  سال، حکومت انقلاب را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند و مردم را نسبت به اسلام و مسلمانی بدبین کرده اند در ادامه تفدیم می گردد.

ادامه خواندن اکثر این ۳۸ سال،حکومت را با تفکر لیبرالی اداره کرده اند