واکنش الجبیر به برکناری‌اش از وزارت خارجه عربستان

پادشاه عربستان روز پنجشنبه ششم دی ماه  با صدور دستوراتی عادل الجبیر را از سمت وزیر خارجه برکنار و وی را به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین کرد.

 

ادامه خواندن واکنش الجبیر به برکناری‌اش از وزارت خارجه عربستان

داستانی از علا مه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ

داستانی از علامه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ آقای سید محمد باقر موسوی همدانی مترجم تفسیر المیزان به فارسی می گوید:داستانی که از نظر خواننده می گذرد مربوط به مشاهده ای است که برای استاد عالی قدرم علامه طباطبائی مؤلف همین کتاب (المیزان) دست داد.

ادامه خواندن داستانی از علا مه طباطبایی در بارۀ عالم برزخ