طنز/ اگه زن شما رئیس تان بشود، چه بلایی سرتان می آید؟!

تا حالا پیش خودتان تصور کرده اید که اگر روزی زن شما ، در محل کارتان ، رئیس شما بشود ، چه عواقبی خواهد داشت ؟
گوشه ای از عواقب شوم این وضعیت ، در ادامه بخوانید.

جنایات و جنگهای کشور امریکا از زمان تشکیل این کشور تاکنون

ایالات متحده آمریکا کشوری است که تنها ۲۳۹ سال از تاریخ حیاتش می گذرد و ۹۳ درصد از این عمر خود یعنی ۲۲۲ سال آنرا در جنگ و تجاوز به کشورهای مختلف در سرتاسر جهان سپری کرده!
بخشی از جنایات و جنگهای این کشور جنگ طلب را در ادامه  بخوانید.

ادامه خواندن جنایات و جنگهای کشور امریکا از زمان تشکیل این کشور تاکنون