پاسخ به شایعه کمک کمیته امداد ایران به عراق و دیگر کشورها

پاسخ به یک شایعه؛
آیا کمیته امداد، کمک‌های مردم ایران را به عراقی‌ها و دیگر کشورهامی‌دهد؟!
مجله مهر: شبکه من وتو در اقدامی هدفدار صحبت‌های یکی از زنان عراقی که از کمیته امداد امام خمینی بابت کمک‌های ماهیانه به زنان بیوه و کودکان تشکر می‌کرد را پخش و تلاش کرد این باور را در ذهن مردم بسازد که کمک‌هایی که با به عنوان هدایا و صدقات مردمی از طریق مردم، سازمان‌ها و نهادها اعم از نقدی و غیرنقدی، به کمیته امداد امام (ره) تحویل داده می‌شود در خارج از مرزها و برای نیازمندان آن کشورها هزینه می‌شود.

پاسخ این شایعه که در شبکه های مجازی هم بازتاب گسترده ای دارد از زبان مهندس فتاح رئیس کمیته امداد حضرت امام (ره) در ادامه بخوانید.

ادامه خواندن پاسخ به شایعه کمک کمیته امداد ایران به عراق و دیگر کشورها