ماجرای قلعه ای “زنان وفادار”

در شهر وینسبرگ آلمان  قلعه ای وجود دارد به نام “زنان وفادار” که داستان جالبی دارد و مردم آنجا با افتخار آن را تعریف می کنند:
در سال ۱۱۴۰ میلادی شاه کنراد سوم شهر را تسخیر می کند و مردم به این قلعه پناه می برند، و فرمانده دشمن پیام می دهد که حاضر است اجازه بدهد فقط زنان و بچه ها از قلعه خارج شوند و به رسم جوانمردی با ارزش ترین دارایی خودشان را هم بردارند و بروند، به شرطی که به تنهایی قادر به حمل آن باشند.

ادامه خواندن ماجرای قلعه ای “زنان وفادار”