نماینده‌ های مجلس و پرستاران و پزشکان هر دو در خوابند ولی این کجا و آن کجا

هردو خوابند اما این کجا و آن کجا

 آقایان نماینده‌ی مجلس در این ایام تعطیلی مجلس در کدام ویلایتان هستید؟ لواسون یا شمال؟

یک دیدگاه در “نماینده‌ های مجلس و پرستاران و پزشکان هر دو در خوابند ولی این کجا و آن کجا”

دیدگاهتان را بنویسید