شاید موارد ذیل دلیل آلوده شدن کره زمین به بیماری ناشی از کرونا باشد

خیلی مغرور شده بودیم ، خیلی مشغول شده بودیم ، در تخریب و تصرف طبیعت خیلی بی پروا شده بودیم ، به چیزی جز منافع خود نمی اندیشیدیم ، ضعیف را پامال می کردیم به صاحب قدرت و ثروت برای ارتقای مال و موقعیت کرنش می کردیم.

آخرین آمار کرونا در ایران؛ تعداد مبتلایان به ویروس کرونا به ۱۱۳۶۴ ...

ادامه خواندن شاید موارد ذیل دلیل آلوده شدن کره زمین به بیماری ناشی از کرونا باشد

تخت گاز کرونا در ایران؛ آمار از ۳۸ هزار نفر گذشت (۱۰فروردین)

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۹۰۱ مبتلای جدید به ویروس کرونا ظرف ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

ادامه خواندن تخت گاز کرونا در ایران؛ آمار از ۳۸ هزار نفر گذشت (۱۰فروردین)