حاضر جوابیهای تاریخی(۱)

همیشه و در همه جا افرادی بوده و هستند که برای تحقیر و یا محکوم کردن طرف مقابل با اشارات و یاپرسش هایی قصد اجرای هدف خود را دارند که اینها در مواقعی با افراد حاضر جوابی روبرو می شوند که نه تنها به هدف خود نمی رسند بلکه شکست می خورند و خجالت زده می شوند.

بعضی افراد به علت جوابی های خوب و به موقع و منطقی که داشته اند در تاریخ مشهور شده اند که در ادامه قسمت اول از این حاضر جوابی ها تقدیم می گردد.

ادامه خواندن حاضر جوابیهای تاریخی(۱)

ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩای ندیده‌ات ﻧﺒﺎﺵ ﺧﺪای ﺩیروز و اﻣﺮﻭﺯﺕ ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ

تلنگر

با دست‌های خالی به دنیا آمده‌ایم و با دست‌های خالی هم از دنیا خواهیم رفت
پس نگران چیزهایی ڪه آرامش را از تو می‌گیرند نباش نگرانی،مشکل فردای تو را از بین نخواهد برد ، اما آرامش امروزت را قطعاً از تو خواهد گرفت.
ﻧﮕﺮاﻥ ﻓﺮﺩای ندیده‌ات ﻧﺒﺎﺵ ﺧﺪای ﺩیروز و اﻣﺮﻭﺯﺕ ﻓﺮﺩا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ، خدا بزرگتر از هر چیزی است ، بزرگتر از هر چیزی که فکرت را مشغول کرده ، تنها چیزی که از فردا می‌دانم این است که خدا قبل از خورشید بیدار است .

خیالت راحت تا خدا هست هیچ غمی نیست.