تعداد کل مبتلایان و فوت شدگان کرونایی تیرماه ۹۹ کشور+جدول تفکیک روزانه

سرانجام تیرماه ۱۳۹۹ به پایان رسید ماهی که در آن ۷۶۲۰۷ نفر بطور قطعی به کرونا در ایران مبتلا شدند و ۵۱۲۷ نفر از بین ما بر اثر این بیماری منحوس رفتند.

ادامه خواندن تعداد کل مبتلایان و فوت شدگان کرونایی تیرماه ۹۹ کشور+جدول تفکیک روزانه

محرم المبارک و رمضان الحرام !!!

شخصی در ماه محرم گذرش به تهران افتاد و از هر جا که گذشت تعارفش به خوردنی و نوشیدنی مثل ناهار و شام و چای و شربت نمودند و چون پرسید برای چه است؟
گفتند از آنکه محرم الحرام میباشد.
بار دیگر به شهر آمد نه تنها از سور و پذیرائی خبری نبود بلکه وقتی خود از خورجینش نانی در آورد تا بخورد به زیر کتک و چوبش گرفتند و چون دلیل آن را جویا شد؟
گفتند: رمضان المبارک میباشد.
گفت: سخت اشتباه نام گذاشتند که باید آن را محرم المبارک و این را رمضان الحرام می گفتند…