ادای احترام به اسب های کشته شده در جنگ جهانی اول

در جنگ جهانی اول که خانمان سوز بود ، نزدیک به هشت میلیون اسب کشته شدند.

دیدگاهتان را بنویسید