پاپاسی یا پول سیاه چیه

حتما شنیدید وقتی به یکی میگن پول داری؟ میگه دریغ از یه پاپاسی یا یه پول سیاه. اما پاپاسی یا پول سیاه چیه؟ پاپاسی به سکه مسی و کم ارزش دوران اسلامی مخصوصا زمان قاجار گفته میشد که چون از جنس مس بود و به رنگ سیاه درمیومد پول سیاه هم به اون میگفتن.