عجایب هفتگانه که در وجود ما

معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را فهرست وار بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته های آنها را جمع آوری کرد. با آن که همه جواب ها یکی نبودند اما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند:
اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین و… در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد. معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟

ادامه خواندن عجایب هفتگانه که در وجود ما

ریشه ضرب المثل خروس اگر خروس باشه توی راهم می خونه

شخصی منزل یه روستایی مهمان بود ، خروس چاق و چله میزبان چشمشو گرفت بود.
مهمان ، نیمه های شب دور از چشم همه بلند شد خروس رو گرفت و به راه افتاد صاحبخانه از خواب بیدار شد و گفت :حالا که زوده داری میری ، بمون تا خروس بخونه بعد برو…

مهمان دزد در جوابش گفت:خروس اگر خروس باشه توی راهم می خونه.
دزد رفت و صاحبخونه از همه جا بی خبر گرفت خوابید…
صبح وقتی رفت سر لونه خروسه تازه فهمید دیشب مهمون بی معرفتش چی گفته…!