گفگوی نعمت احمدی حقوقدان اصلاح‌طلب با سایت «مشرق»

دل‌پری از برخی همکارانش دارد. می‌گویدآن‌ها مرا به خاطر مواضعم مسخره می‌کنند! بسیاری از روایت‌های او از باند شیرین عبادی قابل‌انتشار نبوده و چند بار تأکید می‌کند که برای بیان آن‌ها نیاز به زمان بیشتر دارد. می‌گوید کم‌کاری برخی وکلا باعث شد افرادی چون شادی صدر و شیرین عبادی در خارج از کشور رشد کرده و صدای نامشروع حقوق بشر شوند. نعمت احمدی را بسیاری از اهل سیاست به‌خوبی می‌شناسند. این وکیل قدیمی و اصلاح‌طلب سال‌ها با اعضای شبکه موسوم به کانون مدافعان حقوق بشر عبادی در ارتباط بوده و  جنس آن‌ها را می‌شناسد.

 او در بعدازظهر یک روز پاییزی و هم‌زمان با برگزاری دادگاه نمایشی آبان۹۸ در لندن به گفتگو با «مشرق» پرداخته و پرده از چهره واقعی برخی دلال‌های حقوق بشری در خارج از کشور برمی‌دارد.

ادامه خواندن گفگوی نعمت احمدی حقوقدان اصلاح‌طلب با سایت «مشرق»