هاشمی، موسوی و احمدی نژاد سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی

سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره باطن احمدی نژاد، متهمان فتنه و آشوب ۸۸ را ذوق زده کرد. او گفته است ” می گویند میرحسین موسوی گفته من از باطن احمدی‌نژاد خبر داشتم، اما ما از باطنش خبر نداشتیم”. محافل حامی فتنه قبلا هم گفته بودند هاشمی زودتر از همه احمدی نژاد را شناخت و بنابراین با بصیرت تر از همه بود.

 توضیات لازم  در ادامه بخوانید.

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۱

سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره باطن احمدی نژاد، متهمان فتنه و آشوب ۸۸ را ذوق زده کرد. او گفته است ” می گویند میرحسین موسوی گفته من از باطن احمدی‌نژاد خبر داشتم، اما ما از باطنش خبر نداشتیم”. محافل حامی فتنه قبلا هم گفته بودند هاشمی زودتر از همه احمدی نژاد را شناخت و بنابراین با بصیرت تر از همه بود.

فعلا از این موضوع می گذریم که آقای فیروزآبادی مرداد ۱۳۹۴ برای برجام ۱۶ نقطه قوت نداشته برشمرد اما حالا که حتی امثال آقای عراقچی می گویند “برجام هیچ دستاوردی نداشته برای ما نداشته است”، جناب فیروزآبادی هنوز با همان صراحت و شفافیت نگفته که تصور ما درباره برجام، از اساس سوء تفاهم وغلط بود.

اما درباره احمدی نژاد و ادعای باطن بینی موسوی و بصیرت هاشمی، چند نکته را باید گفت. اولا؛ به سیاق استدلال این جماعت، (نعوذ بالله) باید پیامبر (ص) را مذمت کرد که چرا همراهی زبیر با نهضت را پذیرفت، در حالی که می دانست او روزی با علی (ع) می جنگد. یا خود امیرمومنان (ع) که می دانست زبیر چند ماه دیگر شورش می کند، اما بیعت او را پذیرفت. منطق دین، قصاص قبل از جنایت نیست، همچنان که قائل به اختیار انسان ها و تحول شخصیت افراد است.

خدماتی که زبیر به اسلام کرد، کم نظیر است. در جنگ اُحُد که اغلب صحابه روی برگرداندند و گریختند و پیامبر(ص) تنها ماند، فقط علی (ع) و چند نفر دیگر ماندند و سینه سپر کردند که زبیر یکی از آنها بود. پس از رحلت پیامبر نیز زبیر جزو معدود اصحاب بود که پای امیرمومنان ایستاد… با این حال، حلول روحیه اشرافیگری و امتیازطلبی و تاثیرپذیری از تحریک و تحمیق معاویه باعث شد چند سال بعد، علیه امام شورش کند.
محمد ایمانی

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۲

♦️ثانیا به سیاق استدلال موسوی و هاشمی، خود آن دو را نیز نباید در قافله انقلاب راه می دادند چون هرکدام در همان دوره رهبری امام (ره) کژتابی های بزرگی (نظیر نامه بدون سلام و موهن هاشمی به امام ، و قهر و استعفای موسوی) داشتند اما بنا بر مصالح بزرگتر، تحمل شدند و کسی نمی گوید از اول باطن موسوی و هاشمی یا کروبی و خاتمی خبیث بود؛ هرچند در کارنامه هر خیانتگری، رگه هایی از بدعملی در گذشته را می توان دید که اصلاح نشده و به انحراف بزرگتر ختم شده است.

ثالثا خیانت هایی که سران فتنه به واسطه راه اندازی آشوب علیه جمهوریت و اسلامیت مرتکب شدند و مردم شریف ما را دشمن شاد کردند، نشانه سقوط شخصیتی و فقدان درک و بصیرت است. درست است که بهانه آشوب افکنی ۸۸ را، احمدی نژاد و ادعای تقلب قرار دادند اما سازمان دهندگان اصلی آشوب که خیال می کردند کار تمام است، باطن خود را بیرون ریختند و شعار دادند “انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است”. این شعار چه ربطی به احمدی نژاد داشت؟!

چرا موسوی و هاشمی و خاتمی و کروبی حتی یک بار، این قبیل مواضع را محکوم نکردند بلکه خود عامل تحریک عناصر کف خیابان به ۸ ماه آشوب افکنی بودند؟ اینها نجابت و طهارت باطن را می رساند یا خباثت زدگی را؟ وابستگان سازمان منافقین و بهائیت و احزاب مشارکت و کارگزاران که روز عاشورا بی سابقه ترین بی حرمتی به امام حسین (ع) را کردند و به مساجد و حسینیه ها یورش بردند، با احمدی نژاد مشکل داشتند؟

رابعا احمدی نژاد سال ۸۸ هنگامی که به خدمتگزاری مردم به ویژه طبقات محروم و حاشیه نشین و مسئله عدالت اهتمام کرد، رقبای انتخاباتی اش به اشرافیگری آلوده بودند. این نقطه قوت او بود که مورد اقبال مردم قرار گرفت. او مانند بنی صدر و هاشمی وخاتمی و روحانی، منتخب مردم بود. اما از همان روز نخست، ائتلاف کارگزاران و مشارکت و مجمع روحانیون و هاشمی و خاتمی و …، علیه دولت وی سنگ اندازی و کارشکنی کردند، در حالی که آن روز دولت مشغول انجام خدمات بزرگ به مردم بود. این کارشکنی، اشرافیت مذکور را الی الابد مدیون مردم می کند.
محمد ایمانیt

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۳

خامسا احمدی نژاد – همانند برخی از عقبگرد زدگان قبلی- هنگامی که به آفت ارتجاع مبتلا و دچار خودشگفتی و غرور و لجبازی و عدم تشخیص اصلی-فرعی و باندبازی شد، ضربه خورد و به کشور ضربه زد. این احمدی نژاد دوم، آخر صف جفا و خیانتی ایستاد که سران فتنه و اشرافیت سیاسی طاغوت مسلک، مدت ها قبل همان صف را به راه انداخته بودند.

در واقع او نیز مانند برخی همراهان انقلاب به این حقیقت مهم اعتنا و اهتمام نکرد که فراز و نشیب حوادث، بهانه غربالگری و امتحان برای آشکار کردن عیار مدعیان ایمان و دینداری در روزگار آخر الزمان است. خوشا آنان که بعد از اشتباه و انحراف، توبه و جبران خطا پیشه کنند.

و سرانجام اینکه حکایت طعنه فتنه گران، داستان طعنه سیر به پیاز در سروده نغز پروین اعتصامی است.

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۱

سخنان سرلشکر فیروزآبادی درباره باطن احمدی نژاد، متهمان فتنه و آشوب ۸۸ را ذوق زده کرد. او گفته است ” می گویند میرحسین موسوی گفته من از باطن احمدی‌نژاد خبر داشتم، اما ما از باطنش خبر نداشتیم”. محافل حامی فتنه قبلا هم گفته بودند هاشمی زودتر از همه احمدی نژاد را شناخت و بنابراین با بصیرت تر از همه بود.

فعلا از این موضوع می گذریم که آقای فیروزآبادی مرداد ۱۳۹۴ برای برجام ۱۶ نقطه قوت نداشته برشمرد اما حالا که حتی امثال آقای عراقچی می گویند “برجام هیچ دستاوردی نداشته برای ما نداشته است”، جناب فیروزآبادی هنوز با همان صراحت و شفافیت نگفته که تصور ما درباره برجام، از اساس سوء تفاهم وغلط بود.

?اما درباره احمدی نژاد و ادعای باطن بینی موسوی و بصیرت هاشمی، چند نکته را باید گفت. اولا؛ به سیاق استدلال این جماعت، (نعوذ بالله) باید پیامبر (ص) را مذمت کرد که چرا همراهی زبیر با نهضت را پذیرفت، در حالی که می دانست او روزی با علی (ع) می جنگد. یا خود امیرمومنان (ع) که می دانست زبیر چند ماه دیگر شورش می کند، اما بیعت او را پذیرفت. منطق دین، قصاص قبل از جنایت نیست، همچنان که قائل به اختیار انسان ها و تحول شخصیت افراد است.

?خدماتی که زبیر به اسلام کرد، کم نظیر است. در جنگ اُحُد که اغلب صحابه روی برگرداندند و گریختند و پیامبر(ص) تنها ماند، فقط علی (ع) و چند نفر دیگر ماندند و سینه سپر کردند که زبیر یکی از آنها بود. پس از رحلت پیامبر نیز زبیر جزو معدود اصحاب بود که پای امیرمومنان ایستاد… با این حال، حلول روحیه اشرافیگری و امتیازطلبی و تاثیرپذیری از تحریک و تحمیق معاویه باعث شد چند سال بعد، علیه امام شورش کند.

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۲

♦️ثانیا به سیاق استدلال موسوی و هاشمی، خود آن دو را نیز نباید در قافله انقلاب راه می دادند چون هرکدام در همان دوره رهبری امام (ره) کژتابی های بزرگی (نظیر نامه بدون سلام و موهن هاشمی به امام ، و قهر و استعفای موسوی) داشتند اما بنا بر مصالح بزرگتر، تحمل شدند و کسی نمی گوید از اول باطن موسوی و هاشمی یا کروبی و خاتمی خبیث بود؛ هرچند در کارنامه هر خیانتگری، رگه هایی از بدعملی در گذشته را می توان دید که اصلاح نشده و به انحراف بزرگتر ختم شده است.

?ثالثا خیانت هایی که سران فتنه به واسطه راه اندازی آشوب علیه جمهوریت و اسلامیت مرتکب شدند و مردم شریف ما را دشمن شاد کردند، نشانه سقوط شخصیتی و فقدان درک و بصیرت است. درست است که بهانه آشوب افکنی ۸۸ را، احمدی نژاد و ادعای تقلب قرار دادند اما سازمان دهندگان اصلی آشوب که خیال می کردند کار تمام است، باطن خود را بیرون ریختند و شعار دادند “انتخابات بهانه است/ اصل نظام نشانه است”. این شعار چه ربطی به احمدی نژاد داشت؟!

?چرا موسوی و هاشمی و خاتمی و کروبی حتی یک بار، این قبیل مواضع را محکوم نکردند بلکه خود عامل تحریک عناصر کف خیابان به ۸ ماه آشوب افکنی بودند؟ اینها نجابت و طهارت باطن را می رساند یا خباثت زدگی را؟ وابستگان سازمان منافقین و بهائیت و احزاب مشارکت و کارگزاران که روز عاشورا بی سابقه ترین بی حرمتی به امام حسین (ع) را کردند و به مساجد و حسینیه ها یورش بردند، با احمدی نژاد مشکل داشتند؟

♦️رابعا احمدی نژاد سال ۸۸ هنگامی که به خدمتگزاری مردم به ویژه طبقات محروم و حاشیه نشین و مسئله عدالت اهتمام کرد، رقبای انتخاباتی اش به اشرافیگری آلوده بودند. این نقطه قوت او بود که مورد اقبال مردم قرار گرفت. او مانند بنی صدر و هاشمی وخاتمی و روحانی، منتخب مردم بود. اما از همان روز نخست، ائتلاف کارگزاران و مشارکت و مجمع روحانیون و هاشمی و خاتمی و …، علیه دولت وی سنگ اندازی و کارشکنی کردند، در حالی که آن روز دولت مشغول انجام خدمات بزرگ به مردم بود. این کارشکنی، اشرافیت مذکور را الی الابد مدیون مردم می کند.
محمد ایمانی
@basiratt

هاشمی، موسوی و احمدی نژاد
سیر تا پیاز یک ماجرای آخر الزمانی _۳

?خامسا احمدی نژاد – همانند برخی از عقبگرد زدگان قبلی- هنگامی که به آفت #ارتجاع مبتلا و دچار خودشگفتی و غرور و لجبازی و عدم تشخیص اصلی-فرعی و باندبازی شد، ضربه خورد و به کشور ضربه زد. این احمدی نژاد دوم، آخر صف جفا و خیانتی ایستاد که سران فتنه و اشرافیت سیاسی طاغوت مسلک، مدت ها قبل همان صف را به راه انداخته بودند.

? در واقع او نیز مانند برخی همراهان انقلاب به این حقیقت مهم اعتنا و اهتمام نکرد که فراز و نشیب حوادث، بهانه غربالگری و امتحان برای آشکار کردن عیار مدعیان ایمان و دینداری در روزگار آخر الزمان است. خوشا آنان که بعد از اشتباه و انحراف، توبه و جبران خطا پیشه کنند.

♦️و سرانجام اینکه حکایت طعنه فتنه گران، داستان طعنه سیر به پیاز در سروده نغز پروین اعتصامی است.

سیر،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *