تصویری از حضور امام خامنه ای در منزل شهید محمدحسین حدادیان

تصویری از حضور امام خامنه ای در منزل شهید محمدحسین حدادیان، از شهدای اغتشاشات اخیر تهران. ۹۶/۱۲/۱۵