آرای لاریجانی در ۱۱ سال اخیر و سقوط محسوس آرا

در جدول زیر نگاهی به آرای علی لاریجانی در چند اجلاسیه اخیر پارلمان داریم. بررسی این آرا نشان می‌دهد که لاریجانی کمترین رأی خود را در ۱۱ سال اخیر کسب کرده است.

دوره مجلساجلاسیه تعداد آراافزایش / کاهش به‌نسبت قبل
هشتماول۲۳۷ –
هشتمدوم۲۱۶کاهش
هشتمسوم۲۱۴کاهش
هشتمچهارم۲۱۲کاهش
نهماول۱۷۷کاهش
نهمدوم۲۱۳افزایش
نهمسوم۱۸۷کاهش
نهمچهارم۲۰۵افزایش
دهماول۲۳۷افزایش
دهمدوم۲۰۴کاهش
دهمسوم۱۴۷کاهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *