روایت یک جنایت هولناک از زبان سرباز شجاع

جهت دیدن فیلم روایت جنایت هولناک تروریست ها از زبان سرباز شجاع وبوسه فرمانده نیروی زمینی ارتش بر پیشانی اش  « ابنجا »  کلیک نمایید.