پیام تبریک مقام معظم رهبری در آغاز سال ۹۸

پیام تبریک مقام معظم رهبری در آغاز سال ۹۸ مقام معظم رهبری در آغاز سال ۹۸ شعار این سال را « رونق تولید» نامگذاری کردند.