پس از بارش های سیل آسا در استان کرمانشاه، سطح آب در روستای « چَمـبَطان » استان، در بعضی از نقاط به دو متر رسید که ارتباط با روستا را قطع کرد. تکاوران نیروهای امدادی لشکر ۲۹ سپاه حضرت نبی اکرم(ص) کرمانشاه سه شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ به کمک اهالی این روستا رفته و آنها را به مکان های امن انتقال دادند.