اظهارات باقری عضو تیم سابق گفتگوها در مورد اینکه برجام با نظر رهبری مطابقت ندارد

رمزگشایی از سخنان مهم  رهبر انقلاب ( اول خرداد ۹۸ ) : “در صحبتها بود که تصویب برجام را به رهبری نسبت دادند…”

🔹چند ماه قبل علی باقری عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای این موضوع را شرح داده بود.