انفجار نیروگاه گاز بر اثر انفجار گاز در مرکز چین

بر اثر انفجار گاز در مرکز چین، ۲نفر کشته، ۱۸نفر زخمی و ۱۲تن دیگر ناپدید شدند