در گذشت دوست و همکار عزیزمان سرهنگ حشمت الله لعل آبادی

همه دیر یا زود عاقبت از این دنیا خواهیم رفت و جز نام نیک باقی نمی ماند و دوست عزیزمان  سرهنگ حشمت الله هم راهی این سفر شد و طی سالها که همکار بوده ایم شاهد خدمات صادقانه و اخلاق بسیار خوب این عزیز سفر کرده بوده ایم و حضور امروز دوستان  قدیمیش تایید کننده این مطلب بود.

درگذشت دوست وهمکار عزیزمان سرهنگ حشمت الله لعل آبادی خدمت خانواده محترم و همکار گرامیمان سرهنگ هوشنگ لعل آبادی تسلیت عرض می نماییم.

امروز شاهد تشییع با شکوهی از این عزیز تازه سفر کرده بودیم که همکاران سابق ایشان در مرکز پشتیبانی غرب حضور چشمگیری داشتند ،خداوند به همه اینها اجر عنایت فرماید و این عزیز سفر کرده را با امام حسین (ع) محشور نماید.

تصاویری از مراسم تشییع در ادامه تقدیم می گردد.

«یادش گرامی باد»