«استخر فرح» دوباره خبرساز شد

در حاشیه راه پیمایی ۱۳ آبان در شهر مقدس قم، تعداد اندکی از حاضران با بلند کردن پلاکاردهایی مجددا شعار «استخر فرح» را یادآوری کردند.در یکی از این پلاکاردها نوشته شده: ای مدعی بهشت برجام / استخر فرح تو را سرانجام.