اعلام رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» به عنوان سلطان جدید عمان

فارس/تلویزیون رسمی عمان تایید کرد که «هیثم بن طارق آل سعید» جانشین سلطان فقید این کشور است.

«هیثم بن طارق» ۶۶ ساله وزیر میراث و فرهنگ عمان و پسرعموی سلطان فقید این کشور است که از دو سال پیش از جمله گزینه‌های جانشینی سلطنت عمان بود.

اعلام رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» به عنوان سلطان جدید عمان