اعزام تیم پزشکی موکب بهداشت ودرمان کرمانشاه سال ۹۶ به کربلای معلی (۱)

 اعزام خادمین بهداشت و درمان استان کرمانشاه اربعین سال ۹۶

جهت مشاهده فیلم «  اینجا  » کلیک تمایید.