بوسه سردار سلیمانی بر پیشانی کارگردان به وقت شام

سردار قاسم سلیمانی پس تماشای اثر جدید حاتمی کیا با بیان اینکه فیلم «به وقت شام» مرا به گریه انداخت، افزود: از طرف مجاهدین و‌ رزمندگان از حاتمی کیا تشکر می‌کنم.