دانستنیهایی در مورد حادثه عظیم کربلا

آیا می دانید: کاروان امام حسین (ع) در ۲۸ رجب سال ۶۰ هجری از مدینه حرکت کرد و سوم شعبان به مکه رسید.

آیا می دانید: کاروان امام حسین (ع) ۲ روز درمدینه ، ۴ ماه و ۱۰ روز در مکه ، ۲۳ روز در راه ، ۱۰ روز درکربلا ماند.

آیا می دانید: کاروان سالار شهیدان ۱۸منزل به منزل طی نمود و در روز دوم ماه محرم سال ۶۱ هجری به سرزمین کربلا رسید.

آیا می دانید: امام حسین (ع) ۱۱ سال امامت نمود.

آیامی دانید: امام حسین (ع) ۵۸ سال عمر نمود.

آیا می دانید: سرمبارک امام حسین بر روی نیزه سوره کهف وآخرین آیه سوره شعرا را میخواند وسیعلم الذین ظلموا…..

آیا می دانید: ۵۱ سال بعد از رحلت رسول اکرم (ص) واقعه عاشورا اتفاق افتاد.

آیا می دانید: شهدای کربلا از اولاد ابیطالب اسم شان در ناحیه مقدسه آمده ۱۷ نفر هستند.

آیا میدانید: دونفر از فرزندان امام حسین بنام های علی اکبر وعلی اصغر در روز عاشورا شهیدشده اند وحضرت رقیه درسوریه شهید شده است.

آیا می دانید: سه نفراز فرزندان امام حسن مجتبی (ع) بنام های ابوبکر ، عبدالله ، قاسم به شهادت رسیدند.

آیا می دانید: ازفرزندان مسلم ابن عقیل ومادرشان رقیه دخترحضرت علی(ع) بنام های محمد وابراهیم به شهادت رسیدند.

آیا می دانید: دونفر از فرزندان حضرت زینب(س) بنام های محمد و عون در روز عاشورا در رکاب دائی شان امام حسین به شهادت رسیدند.

آیا می دانید: امام حسین به بالین هفت نفر از شهدا پیاده رفتند : مسلم ابن عوسجه – حسد – واضح رومی – جون ( برده بودند) ابوالفضل – علی اکبر – قاسم.

آیا می دانید: بعد ازشهادت امام حسین (ع) ۳۳ زخم نیزه و ۳۴ ضربه شمشیر غیر از زخم های تیر دربدن مبارک ایشان بوده است.

آیا می دانید: اولین شهید هاشمی ، علی اکبر بوده است.

آیا می دانید: اولین شهید غیر هاشمی ، عبدالرحمن ابن عمیر بوده است.

آیا می دانید: سه نفر از شهدا بنام های حضرت ابوالفضل ، علی اکبر ، عبدالرحمن ابن عمیر بدنشان قطعه قطعه شد.

آیا می دانید: القاب امام حسین (ع) سیدالشهدا ، ثارالله ، ابا عبدالله بوده است.

آیا می دانید: همسران امام حسین (ع) ، ام لیلا مادر علی اکبر ، رباب دخترامرالقیس مادر علی اصغر وسکینه ، شهربانو دختر یزدگردسوم مادر امام سجاد بوده اند.

آیا می دانید: ازفرزندان ام البنین در روز عاشورا به نام های حضرت ابوالفضل ۳۴ سال ، عبدالله ۲۵ سال ، عثمان ۲۱ سال ، جعفر ۱۹ سال شهید شده اند.

آیا می دانید: حضرت ابوالفضل(ع) دارای همسری بنام لبابه ودوفرزند بنام های عبیدالله وفضل داشت ، یکی از علتهای که نام عباس ابوالفضل بوده به معنی پدر فضل ودیگربه معنی پدر همه خوبی ها ، حضرت ابوالفضل درسن چهارده سالگی لباس پدرش اندازه او بوده است ، علمدار امام حسین بود ، درجنگ صفین هم بعنوان ساقی بوده است ، مشاور نظامی پدر بوده است ، ۹ سال در عصر امامت برادرش امام حسن مجتبی ، ۱۱ سال ازعمرش درزمان امام حسین (ع) ودرزمان شهادت پدرش امام علی (ع) ۱۴ سال بوده است.

 شهدای غیر هاشمی درکربلا

آیا می دانید: عبدالله ابن یقطر این شهید همزاد امام حسین است ومادرش به امام حسین شیرداد واین شهید را رضیع الحسین می خواندند

آیا میدانید: ابوشعشا از تیرانداز ماهر کوفه بوده واز سپاه عمرابن سعد خارج شد و در روز عاشورا ۱۰۰ تیر به سوی دشمن پرتاب کرد وتنها ۵ تیرش به خطا رفت.

آیا می دانید: ابوثمامه صاعدی مسئول جمع آوری کمک های مالی واسلحه در کوفه برای مسلم ابن عقیل بوده واعلان وقت نماز ظهر را به یاد امام حسین آورد.

آیا می دانید: حجاج ابن مسروق درتمام اوقات نماز موذن امام حسین از مدینه به مکه وازمکه به کربلا بوده است.

آیا می دانید: زهیر سنی مذهب بوده واز نیروهای باج گیر کوفه بوده که در روز عاشورا دروقت نماز امام حسین به دعوت امام حسین به کربلا آمد و تمام تیرها را به جان خرید.

آیا می دانید: عمران کلبی این شهید از قبیله ای بوده که نیمی مسلمان ونیمی دیگر مسیحی بودند او ومادرش به دعوت امام حسین به کربلا آمدند ومسلمان وشهیدشد.

آیا می دانید: نافع ابن هلال راز نگهدار ، قاری قرآن ، کاتب حدیث ، ودر وقایع عاشورا مثل خبرنگار همه رامکتوب نمود ودرحالیکه زخمی شده بود اسیرشد وبه فرمان عمرابن سعد سرش را از تن جدا نمودند.

آیا می دانید: واضح رومی این شهید ترک زبان بوده و پیاده می جنگید.

آیا می دانید: وهب این شهید مادر وهمسرش هردو مسیحی بودند وبه دعوت امام حسین به کربلا آمدند ومسلمان وشهید شدند.